Ceglédi Evangélikus Egyházközség

"Erős vár a mi Istenünk..."

Kapcsolat

Ceglédi Evangélikus Templom

2700 Cegléd, Szabadság tér 2.

Ceglédi Evangélikus Gyülekezeti ház

2700 Cegléd, Szolnoki út 2.


Lelkészi Hivatal

Cím: 2700 Cegléd, Szolnoki út 2.

Hivatalvezető: Kántor Erika

Nyitva tartás: Hétfő - Kedd - Szerda - Péntek 8:00 - 12:00

                       Csütörtök 14:00 - 18:00


Szlaukó-Bobál Orsolya

Lelkész

Bejelentkezés előzetes egyeztetés alapján,
az alábbi telefonszámon: 

+36208249266 vagy

Email: orsolya.szlauko@gmail.com

Elérhetőségek:

Tel.: +36 53/317-886 (nyitva tartási időben)

Email: cegledievangelikusgyulekezet@gmail.com

Web: www.cegledievangelikusok.hu

Facebook

Facebook

Temetés

Egyházi temetés 

   Néha szinte megfoghatónak érezzük Isten jelenlétét, máskor pedig olyan, mintha elrejtőzött volna. Különösen akkor tűnhet távolinak a Mindenható, ha elveszítünk valakit, akit szeretünk. Pedig hitünk szerint Isten ilyenkor is mellettünk van, és elkíséri az úton azt is, aki eltávozott közülünk. Mindez kifejezésre jut az evangélikus temetési liturgiában, melynek alapja a halál elkerülhetetlenségének tapasztalata és a feltámadásba vetett reménység.

Miért egyházi temetés?

   A temetésen a gyászolók mellett ott van a keresztény gyülekezet is. Akkor is így van ez, ha a gyülekezetet csak a lelkész képviseli. A gyülekezet ezzel kifejezi azt, hogy részt vesz a gyászolók fájdalmában. Ahogyan Jézus keresztre feszítésében Isten részt vett az ember halálában, úgy a lelkész, a gyülekezet jelenléte a temetésen erre utal. Isten nem hagyja az embert egyedül a halálban és a gyászban. Jelenléte az ember egyetlen reménysége. A lelkész és a gyülekezet feladata, hogy a gyászban kísérje a gyászolókat, ahogyan Isten sem hagyja el az embert a halálban. A lelkész eközben megszólaltatja a temetésen Istennek azt az üzenetét, amely a halál Jézus Krisztusban történt legyőzéséről, a kegyelmes Istenbe vetett reménységről, és az örök élet távlatáról szól.