Ceglédi Evangélikus Egyházközség

"Erős vár a mi Istenünk..."

Kapcsolat

Ceglédi Evangélikus Templom

2700 Cegléd, Szabadság tér 2.

Ceglédi Evangélikus Gyülekezeti ház

2700 Cegléd, Szolnoki út 2.


Lelkészi Hivatal

Cím: 2700 Cegléd, Szolnoki út 2.

Hivatalvezető: Kántor Erika

Nyitva tartás: Hétfő - Kedd - Szerda - Péntek 8:00 - 12:00

                       Csütörtök 14:00 - 18:00


Szlaukó-Bobál Orsolya

Lelkész

Bejelentkezés előzetes egyeztetés alapján,
az alábbi telefonszámon: 

+36208249266 vagy

Email: orsolya.szlauko@gmail.com

Elérhetőségek:

Tel.: +36 53/317-886 (nyitva tartási időben)

Email: cegledievangelikusgyulekezet@gmail.com

Web: www.cegledievangelikusok.hu

Facebook

Facebook

Gyülekezeti élet

Gyülekezet

   A gyülekezet az a közösség, amelyben a keresztények megélik hitüket, egységet alkotva egyházuk többi tagjával. A protestáns egyházkép szerint ugyanis az egyház alapja a gyülekezet. Az evangélikusok gyülekezetükön keresztül vannak kapcsolatban egyházukkal, a mindennapi vallásgyakorlás cselekedeteit gyülekezetük tagjaival együtt végzik. Együtt imádkoznak az istentiszteleten, egymást ezeken a közösségeken keresztül segítik, helyi hagyományaikat közösen ápolják. A gyülekezetben együtt vesznek részt az istentiszteleteken túli közös alkalmakon, szervezik meg gyermekeik hitoktatását. De nem csupán résztvevői, hanem irányítói is a a gyülekezetnek, maguk választják lelkészüket, tisztségviselőiket, maguk döntenek közös dolgaikról.

Az egyház gyülekezetekben él

   Az egyház ma is gyülekezetekben él. Természetesen vannak egyéb egyházi szervezetek is, különböző kormányzati szintek, döntéshozó szervek, adminisztrációt, az egyház tevékenységét koordináló szervezetek. Mégis, az egyház tagjai hitüket lakóhelyükön, vagy az ahhoz legközelebbi gyülekezetben gyakorolják. A protestáns egyházak már a kora reformáció idején törekedtek arra, hogy az egyházi hierarchiát felszámolják, az egyház központosított kormányzati, tanítói hatalmát megtörjék és az egyetemes papság elvének megfelelően azt a gyülekezeteknek adják.

   Ma az evangélikus gyülekezetek belső életüket maguk szervezik, jogukban áll lelkészt hívni, választani, maguk választhatják meg a gyülekezet vezetését. A gyülekezetek választják a különböző döntéshozó szervek tagjait, maguk szervezik meg hitoktatói, diakóniai szolgálatukat. A "felsőbb" egyházi fórumok szerepe abban nyilvánul meg elsősorban, hogy a gyülekezetek életét segítsék, azokat külső állami szervek, más felekezetek felé képviseljék.

   Mindazonáltal az evangélikus gyülekezetek élete egymástól csak a helyi sajátosságokban különbözik. Ugyanazokat a hitvallási iratokat fogadják el, ugyanazon a egyházi törvények alapján működnek. Ugyanaz a liturgikus rend minden istentiszteleten, a liturgikus viselet megegyezik, sőt, a magyarországi templomokban vasárnaponként ugyanazon ige alapján hirdetnek igét.