Ceglédi Evangélikus Egyházközség

"Erős vár a mi Istenünk..."

Kapcsolat

Ceglédi Evangélikus Templom

2700 Cegléd, Szabadság tér 2.

Ceglédi Evangélikus Gyülekezeti ház

2700 Cegléd, Szolnoki út 2.


Lelkészi Hivatal

Cím: 2700 Cegléd, Szolnoki út 2.

Hivatalvezető: Kántor Erika

Nyitva tartás: Hétfő - Kedd - Szerda - Péntek 8:00 - 12:00

                       Csütörtök 14:00 - 18:00


Szlaukó-Bobál Orsolya

Lelkész

Bejelentkezés előzetes egyeztetés alapján,
az alábbi telefonszámon: 

+36208249266 vagy

Email: orsolya.szlauko@gmail.com

Elérhetőségek:

Tel.: +36 53/317-886 (nyitva tartási időben)

Email: cegledievangelikusgyulekezet@gmail.com

Web: www.cegledievangelikusok.hu

Facebook

Facebook

Istentisztelet

A gyülekezeti élet középpontja az vasárnapi és ünnepnapi istentisztelet. Az istentiszteleten összegyűlnek a gyülekezet tagjai, találkoznak fiatalok és idősebbek, hogy imádsággal és énekkel közösen dicsőítsék Istent. Pál apostol egy helyütt azt írja, hogy "amikor összejöttök, kinek-kinek van zsoltára, tanítása, kinyilatkoztatása, nyelveken szólása, magyarázata: minden épüléseteket szolgálja!" (1Kor 14,26b). A gyülekezet építése nemcsak a gyülekezet vezetőjének (a lelkésznek) a feladata, hanem minden jelenlevő szolgálata. Ezért fontos, hogy az istentisztelet résztvevői segítsék, tanítsák, vigasztalják és bátorítsák egymást, hogy igazi testvéri közösséget alakítsanak ki.

   Isten harmadik parancsolata az ünnepnap megszentelésére hív. Az Ószövetség népének ez a szombatot jelentette, de Luther óta valljuk, hogy ez nincs időhöz kötve. Ő a Nagy Kátéban azt írja, hogy bár minden nap így kellene lennie, mert egyik nap sem különb a másiknál, de ezt a nép megtartani nem képes, ezért legalább a heti pihenőnapot Isten igéjének tanulására kell használnunk.

   Ezt a napot Isten igéjével szenteljük meg. A templomban Isten üzenetét hallgatjuk, neki vallunk bűneinkről, tőle kérünk és kapunk bűneinkre bocsánatot és ezért neki adunk hálát. Imádsággal és énekkel dicsérjük és tőle kérünk támogatást problémáink, gondjaink megoldására.