Ceglédi Evangélikus Egyházközség

"Erős vár a mi Istenünk..."

Kapcsolat

Ceglédi Evangélikus Templom

2700 Cegléd, Szabadság tér 2.

Ceglédi Evangélikus Gyülekezeti ház

2700 Cegléd, Szolnoki út 2.


Lelkészi Hivatal

Cím: 2700 Cegléd, Szolnoki út 2.

Hivatalvezető: Kántor Erika

Nyitva tartás: Hétfő - Kedd - Szerda - Péntek 8:00 - 12:00

                       Csütörtök 14:00 - 18:00


Szlaukó-Bobál Orsolya

Lelkész

Bejelentkezés előzetes egyeztetés alapján,
az alábbi telefonszámon: 

+36208249266 vagy

Email: orsolya.szlauko@gmail.com

Elérhetőségek:

Tel.: +36 53/317-886 (nyitva tartási időben)

Email: cegledievangelikusgyulekezet@gmail.com

Web: www.cegledievangelikusok.hu

Facebook

Facebook

Egyházunkról


Ceglédi Evangélikus Egyházközség

 "Az Atyának, fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Ámen! Mi élők, azoknak, akiket Isten utánunk a jövőben éltet, adjuk tudtukra a következőket: Cegléd városunkban ágost. hitv. evang. egyházunk felsőbb vidékről ideszállingózott hívei, mint szórvány léteztek 1783-ik évig, honnan túl mint leányegyház, a tápió-szentmártoni gyülekezethez csatlakoztak."

 

Az 1895-ben kelt dokumentum szerint így kezdődött a ceglédi evangélikus gyülekezet története. A Nógrád, Árva és Nyitra megyéből "ideszállingózott hívek" és a környékbeli falvakból betelepülők 1791-ben megválasztották az első presbitérimot és az első tanítót.

 

Ez utóbbi 1792-ben foglalta el hivatalát, abban az évben, amikor megtartották az első nyilvános istentiszteletet is. 1802-ben hívták meg az első lelkészt, Zelenka Pált, 1815-ben pedig fölépítették torony nélküli kicsiny templomukat, mely csaknem nyolcvan évig várta a híveket a város központjában. A városrendezésnek útjában álló régi templom lebontása után Sztehlo Ottó (1851-1923) építészt kérték föl az új istenháza terveinek elkészítésére. A maroknyi, 895 lélekből álló egyház hívei 1896. október 31-én foglalták el főtéren álló új templomukat. A mai Szabadság téren magasodó, karcsú tornyú, arányos méretű épület egyike a város legszebb középületeinek. Az oltár egy része, a szószék és a padok a régi templomból kerültek át, épp úgy, mint az a keresztelő medence, amelyet Gombos Pál jóvoltából kapott az egyház. Az orgona Bakos Károly helyi orgonaépítész munkája. Az oltárképet - a gecsemánei kertben gyötrődő Jézusról - budapesti festő, Jakobey Károly festette. Török József lelkész, Szokol Mihály gondnok és Felicides Sándor felügyelő nevének említése is hozzátartozik a templom építésének krónikájához, éppúgy, mint Vermes Mihályé, aki új harangot adományozott az egyházközségnek a nagy esemény tiszteletére. Ez utóbbit Seltenhofer Frigyes és Fiai soproni műhelyében öntötték.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egyházközség első iskolája 1861-ben épült fel. Helyén, a mai Népkör utcában 1928 óta új épület magasodik, tervezője Hegedűs Károly volt. Az emeleti folyosón 1934-ben avatták föl Alexy Lajos (1858-1910) és Mészáros János (1852-1906) tanítók emléktábláját. Előbbi 1879-tőt 1910-ig, utóbbi 1875-tőt 1905-ig oktatta a tanulókat a város jónevű iskolájában. Az egykori tanítványok nevében állított emléktáblát Keviczky Hugó tervezte. Ma az egyháznak iskolája nem lévén, az épületben a Táncsics Mihály Általános Iskola diákjai tanulnak.

 

A XX. században Törteti Lajos, Ordass (Wolf) Lajos, Egyed Aladár és Jávor Pál lelkészek teljesítettek szolgálatot a gyülekezetben. A II. világháború után az elődök nyomdokain járó Ribár János, Zászkaliczky Pál majd Véghelyi Antal vezetésével élt a gyülekezet. 1999. december 2-án iktatták be tisztébe Horváth Ferenc Józsefet.

 

Különös véletlen, hogy a város két polgármestere - Gombos Lajos és Sárkány Gyula - ugyancsak ennek az egyházközségnek volt a tagja. Rajtuk és családjukon kívül többekkel együtt a Vermes, a Raffay, az Elefánt, a Kiszel, a Kmetyó család tartotta életben a ceglédi evangélikusok kis létszámú, de életerős gyülekezetét. "Jöttünk, de nem megyünk, és épen azért nem vagyunk jött-mentek." mondta 1895-ben a templom alapkőletételének ünnepélyén Török József lelkész. Szavai ma sem vesztettek érvényükből. Az evangélikusok több, mint 200 évvel ezelőtt nemcsak otthonra leltek Cegléden, hanem az idők során maguk is formálói lettek a város közös életének.

 

A kicsiny Ceglédi Gyülekezet ma kb. 350 főt számlál. A református és a katolikus egyház után a város harmadik legfontosabb gyülekezete. Tevékeny emberekből áll presbitériuma. Tagjai a város közéletének is meghatározó személyiségei.

Gyülekezetünk tagjai