Ceglédi Evangélikus Egyházközség

"Erős vár a mi Istenünk..."

Kapcsolat

Ceglédi Evangélikus Templom

2700 Cegléd, Szabadság tér 2.

Ceglédi Evangélikus Gyülekezeti ház

2700 Cegléd, Szolnoki út 2.


Lelkészi Hivatal

Cím: 2700 Cegléd, Szolnoki út 2.

Hivatalvezető: Kántor Erika

Nyitva tartás: Hétfő - Kedd - Szerda - Péntek 8:00 - 12:00

                       Csütörtök 14:00 - 18:00


Szlaukó-Bobál Orsolya

Lelkész

Bejelentkezés előzetes egyeztetés alapján,
az alábbi telefonszámon: 

+36208249266 vagy

Email: orsolya.szlauko@gmail.com

Elérhetőségek:

Tel.: +36 53/317-886 (nyitva tartási időben)

Email: cegledievangelikusgyulekezet@gmail.com

Web: www.cegledievangelikusok.hu

Facebook

Facebook

Presbiterválasztás 2018

                                              

Brisendinené Varga Tünde

    1970-ben születtem Cegléden. Keresztelésemről nincs, de egészen kis koromtól vannak emlékeim, már akkor megkezdődött a kötődésem a gyülekezethez. 1983-ban itt konfirmáltam.

  1994-ben végeztem Nagykőrösön, a Református Tanítóképzőben tanító-hitoktató szakon, 2009 óta a Református Általános Iskolában tanítok. Aktívan részt veszek a gyülekezeti életben, főleg a gyermekmunkában. A családom életében is nagyon fontos ez a közösség, most már a gyermekeim is ide járnak. Erőmhöz mérten szeretnék Istennek szolgálni az új presbiteri ciklusban is.

 


 

Bezzeg Ferencné Őze Emese

   1973-ban konfirmáltam Cegléden. Az előző ciklusban is presbiter tag voltam. Megtiszteltetés számomra, hogy a gyülekezet tagjai újra jelöltek, és a pénztárosi feladatok elvégzésében is rám gondoltak. Isten segítségével, és a legjobb tudásommal próbálom a rám bízott feladatokat elvégezni.

   Házasságban élek. Két gyermekem, és két unokám van. Évtizedekig bölcsödében dolgoztam, ez évtől a gyülekezetnél dolgozom.

Erős vár a mi Istenünk!

 

 

Pap-Monori Éva

 

   2000-től, fiam születése óta vagyok tagja a gyülekezetnek. Saját döntésem által  vagyok evangélikus. Házasságban élek, férjem Pap Zoltán, római katolikus.

   A kezdeti években elsősorban a gyülekezeti alkalmakon segítettem, majd, miután a Vasárnapi Iskola képzését elvégeztem, gyermek istentiszteleteket is tartok.

Több éve nyári gyerektáborok aktív résztvevője vagyok, az utóbbi időben pedig az iratterjesztés kreatív tartalmának elkészítésében és igényes fenntartásában vállalok szerepet.

 

 

 

 

 

Csehné Szeker Anikó

 

1970-ben születtem.

13 éves korom óta szolgálom a ceglédi evangélikus gyülekezetet.

 

 

 

 

Szládek István 

   1963-ban születtem. 1990-ig a Nagytarcsai Evangélikus gyülekezet aktív tagja voltam, ahol részt vettem az ifjuság munkájában, és a Jubilate Ifjusági kórus tagja is voltam Ceglédre költözésünkig. Nagytarcsán két lelkész határozta meg a gyülekezeti élethez való pozitív hozzáállásomat. Idős Győri János, és Gáncs Péter lelkészek. No persze kellett egy nagyon jó aktív gyülekezeti ifjusági élet is, amely nagy hatással volt rám. 1990- márciusától a Ceglédi gyülekezet tagja vagyok.

   Feleségem ceglédi, és ezért költöztünk a városba. Két gyermekem van Máté és Katalin, de mindketten már fenőttek és Tatabányán és Budapesten élnek Feleségem Szládekné Zakár Csilla, a Nagykőrösi zeneiskolában dolgozik. A gyülekezetben 1992- 2006 ig presbiter voltam, és jelenleg is aktívan részt veszek a munkában

 

 

Kiskun Géza

   Cegléden születtem 1935. június 26-án. A Kossuth Lajos Gimnáziumban sikeres érettségi vizsgát tettem 1954-ben. Ez év őszén a Postahivatal érettségizett fiatalokat kereset felvételre, így jelentkeztem. Az egy éves segédtiszti tanfolyam elvégzése után két éves katonai szolgálatot teljesítettem. Gödöllőre kerültem, majd 1962-ben kérésemre Ceglédre helyeztek. 1995-ben nyugdíjas lettem. Egyházközségünk életében 1990-től, presbiterként 1993-tól veszek részt, tisztségem számvevőszéki elnök. Megválasztásom esetén szívesen segítem egyházközségünk munkáját.

  

 

Bihari Beáta

   Kolozsváron születtem, gyermekkorom ott töltöttem. Családom régi református és katolikus gyökerekkel rendelkezik, nagyszüleimmel jártam mindkét gyülekezetbe, valamint miután több iskolaszüneti nyaram Erdély egyik legrégebbi evangélikus gyülekezetének lelkészcsaládjánál töltöttem, korán megismerkedtem az evangélikus gyülekezeti élettel is. Kapcsolatom a ceglédi evangélikus gyülekezettel 17 éves koromban kezdődött, amikor kiköltöztünk Magyarországra, és részt vettem az akkori lelkész, Zászkaliczky Pál által szervezett ifjúsági táborban.

   Később tanulmányaim majd házasságom révén Hollandiában laktam 10 éven át, ahol a helyi református gyülekezetben ifjúsági csoportot vezettünk férjemmel, majd 1 év diák presbiteri tisztet töltöttem be. Munkahelyemen, a teherhajózók gyermekeinek protestáns kollégiumában a keresztény ünnepek, istentiszteletek szervezőbizottságának tagja voltam. 

   A körülmények úgy hozták, hogy 2003 végén visszaköltöztünk Csemőbe.  Azóta kisebb-nagyobb megszakításokkal a ceglédi evangélikus gyülekezet adott lelki otthont számunkra.  Jelenleg már a második gyermekem készül itt konfirmálni, aktívan részt veszünk a gyülekezeti életben, annak több területén. Számomra megtisztelő, hogy lehetőség adatik gyülekezetünkben hivatalos tisztség keretén belül is munkálkodni Isten dicsőségére. Szeretnék a lehetőségekhez mérten minden tehetségemmel hozzájárulni a gyülekezetépítő munkához.

 

                                      Kántor Erika

   1963-ban születtem Cegléden, édesanyám evangélikus, édesapám református vallású volt, én a Ceglédi Evangélikus Egyházközségben lettem megkeresztelve. Kettő fiú gyermekem született, ők Református gyülekezetben konfirmáltak.

   Férjem a Ceglédi Baptista gyülekezet tagja. 2013-ban volt az ökumenikus ( evangélikus-baptista ) egyházi esküvőnk, Péter Zoltán és Hajnal Zoltán áldotta meg a házasságunkat. 2011-ben kaptam elhívást Istentől, kezdtem rendszeresen járni az Isten tiszteletekre, 2012-ben konfirmáltam, vallottam meg hitemet, és vállaltam a hitvallás szerinti életet.

   A gyülekezeti alkalmak során szívesen szolgálok mindkettő gyülekezetben. Szeretném megköszönni a bizalmat, a jövőben pedig még inkább megszolgálni azt, akár presbiterként, akár gyülekezeti tagként.          

   

 

Pataki Nándor

   26 éves főiskolai hallgató vagyok. Cegléden születtem és kereszteltek meg evangélikus családba. Szabadidőmben szeretek olvasni , emelett  szívesen sportolok. Barátaimmal gyakran járunk moziba és szórakozni. Fiatalos lendületes ember vagyok aki szeret emberekkel együtt dolgozni.

   Nagy örömmel és megtiszteltetéssel töltött el hogy presbiteri szolgálatra jelöltek. Fontos számomra a gyülekezet sorsa, és jövője, szívesen munkálkodom a közösség fejlődéséért.

 

Mód Vilmos

1979-ben születtem Cegléden. Kondoroson, édesanyám szülőfalujában, az evangélikus templomban kereszteltek meg. Cegléden konfirmáltam. A Várkonyi István Általános Iskolában tanultam, majd a Kossuth Lajos Gimnáziumban érettségiztem. A Pénzügyi és Számviteli főiskolán szereztem közgazdász diplomát. Első munkahelyem Gödön a Samsung volt. Utána a L’oreálnál dolgoztam Budapesten. Ezt követően rövid ideig egy svéd autóipari cégnél voltam főkönyvelő a Jászságban. 2009 óta a nagykőrösi Bonduelle üzemben vagyok controller. Feladatom a gyártási költségek követése. Egy négyfős csapatot irányítok.

   2007-ben ismerkedtem meg feleségemmel, Zsuzsival, aki a Debreceni Egyetemen végzett magyar szakon. Gyermekeink születése előtt pedagógusként dolgozott. Jelenleg otthon van kisebbik lányunkkal, közben jogot tanul a Károli Gáspár Református Egyetemen. 2010-ben feleségem szülőfalujában, Poroszlón házasodtunk össze.  2013-ban megszületett Nóra lányunk, 2016-ban Zsófia. Sógornőm, feleségem húga református lelkész. Édesanyám, Mód Vilmosné Erzsike évekig volt presbiter a Ceglédi Evangélikus Egyházközségben. Édesapám, Mód Vilmos a Ceglédi Nagytemplomi Református Gyülekezetben szolgált presbiterként.

   Számomra a mindennapokban nagyon fontos, hogy tudjak segíteni és támogatni másokat. Az Istentől kapott képességeimet szeretném minél jobban kihasználni, hogy ezzel szolgáljam családomat és azt a kisebb, nagyobb közösséget, melyben élek.

A Zsoltárok könyvéből vett Igével zárom bemutatkozásom:

Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. (Zsolt 37,5)

 

 

 Berkes Bernadett               

   Berkes Bernadett vagyok, 1982. október 5-én születtem Cegléden. Gyerekkoromat Albertirsán töltöttem, az Irsai Evangélikus Egyházközségben konfirmáltam 1996 áprilisában. Az irsai gyülekezetnek aktív tagja voltam.

   Középiskolai tanulmányaimat a Deák Téri Evangélikus Gimnáziumban folytattam, és a Rózsák terei Evangélikus Kollégiumban laktam. Érettségi után a ELTÉ-re jártam magyar és német nyelvtanári szakra.  2006 óta élek Cegléden. Két gyermekem van.  Jelenleg - immár nyolc éve – a ceglédi Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnázium és Szakközépiskolában tanítok.

   A ceglédi evangélikus gyülekezet alkalmait régebben csak alkalomszerűen, az utóbbi másfél évben gyermekeimmel rendszeresen látogatom. Igyekszem aktív tagja lenni a gyülekezetnek, és épülésén dolgozni.  

 

 

Varga Viktória

  1974-ben születtem Cegléden, felmenőim anyai ágon voltak evangélikusok. Zászkaliczky Pál lelkész úr szolgálata alatt konfirmáltam 13 éves koromban. Tanulmányaimat helyben és Kecskeméten végeztem. Családom tagjai közül édesanyám éveken keresztül volt presbiter, jelenleg a nővérem tölti be ugyanezt a tisztséget. A gyülekezetnek aktív tagja vagyok, rendszeresen járok Istentiszteletre, egyéb alkalmakra. Szabadidőmben szívesen túrázok, kirándulok, utazok.

 

 

Majorosné Lasányi Ágnes

mesterpedagógus, szakértő

   Gyógypedagógus, humánszervező / további diplomák: francia szakos tanár, tanító-népművelő, közoktatási vezető-szakvizsga/

   Férjemmel Ceglédre költözésünk után a Losontzi István EGYMI Kollégium és Gyermekotthonban kezdtem el dolgozni, mint gyógypedagógus. 2000 – 2011-ig az intézmény vezetői feladatait láttam el. Utána dolgoztam Kecskeméten a Juhar u. Iskola Intézményegység-vezetőjeként.
2014 szeptember 1-én alakult az Evangélikus Pedagógiai Szakmai-szolgáltató és Továbbképző Intézet, ahová pedagógiai szakértői munkakörbe vettek fel. 2014 novemberétől látom el az Országos Presbitérium döntése alapján az igazgatói teendőket. Feladatunk középpontja az evangélikus nevelés és oktatás szakmai munkájának segítése,szakértői feladatok ellátása, továbbképzések, konferenciák szervezése, könyvek, szakmai anyagok kiadása.

   Jelenleg a gyülekezet presbitere, másodfelügyelője vagyok. Kiemelt feladatomnak tekintem a gyülekezet összefogását, a hitélet erősítését, a közösség szélesítését.
Gyülekezeti szolgálatomhoz szeretnék két igét is csatolni, melyek régóta vezetik gondolataimat és munkámat:

„ Jobban boldogul kettő mint egy : a fáradozásnak szép eredménye van”  - írja a Prédikátor (4,9) – számomra ez a közösségben végzett közös munkát jelenti, mely ha tiszteletben és szeretetben megy végbe, mindig áldást jelent. „ Ki az közületek, aki tornyot akar építeni és nem ül le előbb, és nem számítja ki a költségeket, hogy telik-e mindenre befejezésig? ( Lk 14,28) – gondosan és pontosan kell terveznünk feladatainkat és minden dolgunkat, hogy látható legyen működésünk és biztos a jövőnk.

 

 

Jónás-Tamasóczki Dóra

   1987. 04. 22-én születtem Cegléden. Anyai ágon a felmenőim evangélikusok, nagypapám és dédnagyapám presbiterként szolgáltak a gyülekezetben. Tanulmányaimat a Református Általános Iskola után a Károlyi Mihály Kereskedelmi Szakközépiskolában végeztem, azonban érettségi után merőben másfelé indultam, a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolára jelentkeztem német műveltségterületes tanítónak. A főiskola elvégzése közben kinyílt előttem a világ: a német nyelv felsőfokú szinten való elsajátítását egy szemeszter erejéig Németországban, Freiburgban gyakorolhattam.

   Diplomám megszerzése előtt pályáztam egy ösztöndíjra, amit sikeresen meg is nyertem, így első munkahelyként egy éven keresztül gyakornokként dolgozhattam Bécsben, a Bécsi Magyar Iskolaegyesületnél. Ezután visszaköltöztem Magyarországra, egy évig dolgoztam Budapesten a 13. kerületi Csata utcai Általános Iskolában, ahol nagyon hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkoztam. Ekkor határoztam el, hogy amikor csak tudok, segítek a nehéz helyzetben élőknek.

   2011. szeptembere óta a Református Általános Iskolában dolgozok, az évek során voltam napközis nevelő, német tanár és alsós osztálytanító is. 2015. júniusában kötöttem házasságot, 2016. augusztusában pedig megszületett kisfiunk, Jónás-Tamasóczki Róbert. Jelenleg vele vagyok itthon gyermekgondozási szabadságon. Szabadidőmben szeretek olvasni, színházba járni, utazni, eddig 14 országban jártam, célom minél nagyobb részét megismerni Földünknek. A gyülekezetben eddig is leginkább a gyermekeknek szánt programokban segédkeztem, jelenleg a Baba-Mama Kör szervezésében veszek részt.

 

 

Gyarmati-Sebok Szilvia

   Férjezett, 3 nagykorú gyermek édesanyja. 1995-ben keresztelkedtem és konfirmáltam a Ceglédi Evangélikus Egyházközségben.

2012 óta vagyok presbiteri tag és jegyző.

  2005-ben partnerkapcsolatot létesítettünk a mühldorfi evangélikus egyházközösséggel, ez idő óta én látom el a testvérvárosi kapcsolattartási, az alkalmak programjainak szervezési és a tolmácsolási feladatokat is. Az elmúlt 12 évben rendszeressé váltak a találkozások konfirmandus fiataljaink, valamint a felnőtt testvérek között is.

 


 Lovas Tímea

   Cegléden születtem, 3 gyerekem van: Léna, Zétény es Adél. Földrajz-rajz szakos tanárkent végeztem Szegeden. 2000 óta dolgozom a Kereskedelmi iskolaban. 2011 óta vagyok tagja a presbitériumnak. Gyermekeim mind evangélikus felekezetűek, általuk váltam én is a gyülekezet tagjává.