Ceglédi Evangélikus Egyházközség

"Erős vár a mi Istenünk..."

Kapcsolat

Ceglédi Evangélikus Templom

2700 Cegléd, Szabadság tér 2.

Ceglédi Evangélikus Gyülekezeti ház

2700 Cegléd, Szolnoki út 2.


Lelkészi Hivatal

Cím: 2700 Cegléd, Szolnoki út 2.

Hivatalvezető: Kántor Erika

Nyitva tartás: Hétfő - Kedd - Szerda - Péntek 8:00 - 12:00

                       Csütörtök 14:00 - 18:00


Szlaukó-Bobál Orsolya

Lelkész

Bejelentkezés előzetes egyeztetés alapján,
az alábbi telefonszámon: 

+36208249266 vagy

Email: orsolya.szlauko@gmail.com

Elérhetőségek:

Tel.: +36 53/317-886 (nyitva tartási időben)

Email: cegledievangelikusgyulekezet@gmail.com

Web: www.cegledievangelikusok.hu

Facebook

Facebook

Esküvő - Esketés

Bevezetés

A házasfelek a tanúkkal bevonulnak, és az oltár elé állnak. A bevonulásra és a felállásra vonatkozó helyi szokások eltérőek lehetnek, de a férfi mindig jobbról áll az oltár elé. Az egyházfi, vagy a lelkész átveszi a mennyasszonyi csokrot és a gyűrűket és az oltárra helyezi.

Az esketési szertartás első részének mottója: "Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, vigadozzunk üdvösségünk kősziklájának! Járuljunk eléje hálaadással, és örvendezzünk neki dicséretekkel!" (Zsolt 95)

Ebben a részben hangzik el a bevezető zsoltár, a közös imádság, hálát adva Istennek azért, hogy szeretetben egymáshoz vezette őket, és kérve őt azért, hogy hűségük igaz legyen, szeretetük pedig önfeláldozó. Ezt követi a lelkész prédikációja, amely több a puszta szónál és az emberi tanácsoknál, benne az élő Isten üzenete szólal meg a jegyespár felé. A lelkész személyre szólóan választja meg a prédikáció alapigéjét. Ez az ige akár egy egész életen át kísérheti és vezetheti a házaspárt.

Eskütétel és a házasság megáldása

   Az eskütételhez és a házasság megáldásához a házasfelek az oltárhoz térdelnek, és jobb kezüket nyújtják egymásnak. A gyülekezet felállva hallgatja az esküt.

Az eskütétel szövegét először a vőlegény mondja, majd a mennyasszony.

"Én N. N., | esküszöm az élő Istenre, | aki az Atya, Fiú, Szentlélek, | Szentháromság egy igaz Isten, | hogy N.N.-t igazán szeretem, | hűséges házastársa leszek | Isten rendje és igéje szerint, | holtomig, holtáig | el nem hagyom | sem egészségében, | sem betegségében, | sem örömében, | sem bánatában. | Isten engem úgy segéljen. Ámen."

  

   A házasság megáldásához a lelkész jobb kezét a házastársak összekulcsolt kezére helyezi és ezt mondja: "Mivel Isten rendje szerint akartok egymással házasságban élni, és ezt az élő Isten színe és az egyház tanúi előtt kijelentettétek: ezért egybekötlek titeket Isten igéjével és áldásával az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, hogy amit Isten egybeszerkesztett, ember azt el ne válassza. Ámen"

   Majd a házasfelek fejére teszi kezét és folytatja: "A mindenható Isten, aki az embert jótetszése szerint férfivá és asszonnyá teremtette, és házasságukat megáldotta, áldja meg a ti házassági szövetségeteket, és adja nektek Szentlelkét, hogy az Ő gyermekeiként tisztaságban és szeretetben, békességben és boldogságban éljetek, a hitben megálljatok, egykor pedig elvegyétek az örök élet koronáját, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen."

   Sokszor merül fel az a kérdés, hogy keresztény ember tehet-e esküt. A házassági esküben a házasulandók arra tesznek esküt, hogy egymást igazán szeretik, és halálig tartó hűséget fogadnak. Mivel mindkettő az ember lehetőségeinek határain belül van, ezért szabad esküt tenni rájuk.

Imádság és áldás

   Az utolsó rész az imádságé és az áldásé. A befejező imádságban a hálaadás szavai szólalnak meg az eddigiekért és Isten áldásának kérése hangzik el a házaspár előtt álló útra. Majd ezt követően a házaspár először mondhatja el közösen az Úrtól tanult imádságot. A szertartást a lelkész áldással fejezi be.