Ceglédi Evangélikus Egyházközség

"Erős vár a mi Istenünk..."

Kapcsolat

Ceglédi Evangélikus Templom

2700 Cegléd, Szabadság tér 2.

Ceglédi Evangélikus Gyülekezeti ház

2700 Cegléd, Szolnoki út 2.


Lelkészi Hivatal

Cím: 2700 Cegléd, Szolnoki út 2.

Hivatalvezető: Kántor Erika

Nyitva tartás: Hétfő - Kedd - Szerda - Péntek 8:00 - 12:00

                       Csütörtök 14:00 - 18:00


Szlaukó-Bobál Orsolya

Lelkész

Bejelentkezés előzetes egyeztetés alapján,
az alábbi telefonszámon: 

+36208249266 vagy

Email: orsolya.szlauko@gmail.com

Elérhetőségek:

Tel.: +36 53/317-886 (nyitva tartási időben)

Email: cegledievangelikusgyulekezet@gmail.com

Web: www.cegledievangelikusok.hu

Facebook

Facebook

Teljes szívvel

 

Teljes szívvel – Családi és missziói nap volt az Északi Evangélikus Egyházkerületben

Aszód – Az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium adott otthont 2018. május 12-én az Északi Evangélikus Egyházkerület missziói napjának, amelyhez az Ifik és fiatalok találkozója is kapcsolódott. Ott jártunk mi is.

Az alkalom előtti napon már megkezdődött az Ifik és fiatalok találkozója. A fiatalok péteken Pongrácz Máté Szélrózsa-lelkész és Csadó Balázs bánki táborvezető köszöntése és Sághy Balázs domonyi lelkész áhítata után interaktív játékok keretében ismerkedtek egymással. Másnap aktív részesei voltak a kerületi missziói napnak, részt vettek az áhítaton és istentiszteleten, mellette pedig külön csoportfoglalkozásaik és alternatív programjaik is voltak.

A kerületi missziói napra több mint hetven gyülekezetből nyolcszáznál is többen érkeztek az iskola sportcsarnokába, ahol a nap moderátora, Szlaukó Orsolya lelkész bevezetője után Szabó András, az egyházmegye esperese vezette fel a nap témáját, a családok szerepét az egyház jövőjének kérdése kapcsán.

Az egyházkerület vezetősége részéről Fábri György felügyelő köszöntötte az egybegyűlteket. Hangsúlyozta, hogy a misszió az egész egyház népének ügye.

Gáspárfalvi Dorka a Mindenki című Oscar-díjas film egyik főszereplőjeként vált ismertté, jelenleg az aszódi evangélikus gimnázium kilencedikes tanulója, aki az egybegyűltek előtt elmesélte, mennyire szeret a gimnáziumba járni, milyen jó, hogy egy olyan miliőben, olyan közösségben lehet, ahol az értékek fontosak. 

Ezután Szabó Andrásné karnagy vezetésével a gimnázium kórusa és további közreműködők álltak színpadra.

A reggel csúcspontját jelentette Ittzés István nyugalmazott lelkész igehirdetése, aki az „Én és az én házam népe az Urat szolgáljuk!” (Józs 24,15) ige alapján szólt.

Ezután finom sütemények várták a szünetben a résztvevőket, majd szabadon választható programok, csoportbeszélgetések következtek. Bibliaóra keretében az igehirdetés fő mondanivalóját gondolta tovább egy-egy csoportban Balicza Iván nyugalmazott lelkész, Zászkaliczky Pál nyugalmazott lelkész és maga az igehirdető, Ittzés István nyugalmazott lelkész is. A közel-keleti háborúk és a keresztyénüldözés áldozatai – az egyházi segítés lehetőségei címmel vezetett fórumot dr. Fabiny Tamás elnök-püspök, Kapcsolatok, család, hagyomány a társadalomtudományi viták kereszttüzében címmel pedig dr. Fábri György egyházkerületi felügyelő. Szolgálat a nyírbátori menekülttáborban címmel Tárnok Tamás református lelkész tárta a hallgatóság elé élményeit, míg a Luther-rajzfilmről szóló fórumot Richly Zsolt rendező és Birkás-Sztrókay Edit történelemtanár vezették. A keresztszülőségről Asztalos Richárd lelkész vezetett kerekasztal-beszélgetést, a család jövőjéről pedig a Szeverényi János országos missziói lelkész moderálásával irányított kiscsoport foglalkozott.

A családfő szerepének megtárgyalása állt a Szabó András esperes vezette fórum központjában, a családról és az ökumenéről pedig dr. Réthelyi János és Fritz Juditbudavári gyülekezeti tagok beszéltek. Bemutatkozott a Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség és az Örökbefogadó és Nevelőszülőkért Alapítvány SION Nevelőszülői Hálózata dr. Szilágyi Júlia és Soltis Lilla, a program szakmai vezetői felvezetésével. A záró istentisztelet offertóriumát a hálózat támogatására ajánlották fel.

Ebéd után Fabiny Tamás elnök-püspök a személyi jövedelemadó egy százaléka felajánlásának fontosságát hangsúlyozta. Elmondta, hogy ez az év különösen is hangsúlyos az adó felajánlása szempontjából, hiszen az adózók szándékuk visszavonásáig rendelkezhetnek valamely egyház javára, ráadásul a kapcsolattartáshoz adataikat is megadhatják.

Ezután az Ifik és fiatalok találkozójának tagjai mutatkoztak be Pongrácz Máté és Csadó Balázs vezetésével, egyben népszerűsítve a Szélrózsa találkozót a program idei mottójának ismertetésével.

Asztali beszélgetés folyt Bényi Ildikó, Fűrész Tünde és Süveges Gergő részvételével, akik mindannyian személyes hitükről, családjukról, házasságukról vallottak Szlaukó Orsolyalelkész kérdései kapcsán.

Az úrvacsorai istentisztelet oltári szolgálatát Cserhátiné Szabó Izabella, Horváth-Hegyi Áron és Fabiny Tamás végezték, igét hirdetett és úti áldást osztott Fabiny Tamás.

KÉPEK: